Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru do Ścieżki PS - grudzień 2020

Stowarzyszenie Aeroklub Nadwiślański uzyskało pozytywną ocenę i zostało zakwalifikowane do Ścieżki Przedsiębiorstwa Społecznego.

Aeroklub planuje powołanie spółki non profit oferującej szkolenia w zakresie obsługi dronów.

Szczegółowe wyniki naboru dostępne tutaj: https://owies.eu/646/wyniki-oceny-naboru-do-sciezki-ps-grudzien-2020

Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu, który będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy.

Więcej o ścieżce PS przeczytacie tu: https://owies.eu/423/sciezka-ps

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich