Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Rok inny niż wszystkie

Rok 2020 upłynął pod znakiem epidemii koronawirusa. Jak wygląda sytuacja podmiotów ekonomii społecznej w subregionie objętym wsparciem OWES TŁOK? Jakie inicjatywy były podejmowane przez PES w mijającym roku? Przeczytajcie podsumowanie 2020 roku z perspektywy ekonomii społecznej.

Epidemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa była trudnym czasem dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej. W szczególnie ciężkiej sytuacji znalazły się przedsiębiorstwa społeczne – podmioty, które zatrudniają pracowników. Miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych powstają dla osób, którym trudno znaleźć zatrudnienie m.in. niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Utrzymanie tych stworzonych z dużym wysiłkiem miejsc pracy było, w kontekście zagrożenia COVID-19, ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw społecznych i ich otoczenia.

Pomysły na nowe usługi i produkty

Przedsiębiorstwa społeczne szukały pomysłów, w jaki sposób radzić sobie w okresie epidemii. Niektóre z nich uruchomiły nowe usługi i weszły w nowe branże. Fundacja Zielona Dolina z powiatu wąbrzeskiego zaczęła świadczyć usługi ozonowania oraz szycia maseczek.

Inne przedsiębiorstwa pozostały w dawnej branży, szukały jednak nowych grup klientów. Spółka non profit Victus z Łasina, świadcząca usługi cateringowe, zaczęła dostarczać posiłki m.in. do Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Część przedsiębiorstw społecznych uruchomiła działania online. Kraina Skrwy – Manufaktura Zdrowia, producent ekologicznych soków i miodów, zintensyfikowała swoje działania w Internecie: rozwijała sklep internetowy i nabywała doświadczenia w działaniach marketingowych w mediach społecznościowych. Internetową sprzedaż prowadziła również spółka non-profit Mydlarska Wioska, wytwórca mydełek - ręcznie wykonanych z oleju extra virgin, bakteriobójczych i pięknie pachnących naturą. 

Mechanizm zakupowy

W utrzymaniu miejsc pracy pomógł przedsiębiorcom społecznym tzw. mechanizm zakupowy OWES. Dzięki dodatkowym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego OWES TŁOK dokonywał zakupów od PS produktów i usług potrzebnych w kontekście przeciwdziałania COVID – i przekazywał je nieodpłatnie instytucjom pomocowym, takim jak WTZ-y, DPS-y, ŚDS-y.

Krótkie podsumowanie mechanizmu zakupowego w subregionie objętym wsparciem OWES TŁOK wygląda następująco:

  • dokonano zakupów za łączną kwotę 757 423,3 zł (stan na 29 grudnia 2020),
  • zakupione produkty i usługi przekazano do 45 instytucji pomocowych,
  • dostarczono kilkadziesiąt tysięcy posiłków m.in. do Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, osób indywidualnych w trudnej sytuacji życiowej – starszych, z niepełnosprawnościami itp.
  • wyozonowano 43 577 m kwadratowych powierzchni m.in. w szkołach,
  • do instytucji pomocowych przekazano 6530 maseczek ochronnych, 5110 soków wzmacniających odporność, 810 mydeł antybakteryjnych,
  • usługi i produkty potrzebne do walki ze skutkami epidemii w ramach mechanizmu zakupowego dostarczało 7 podmiotów ekonomi społecznej: spółka non profit Victus z Łasina, Grudziądzkie Centrum Ekonomii Społecznej „POMOST”, Centrum Ekonomi Społecznej BONUM z Brodnicy, Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy (usługi cateringowe), Fundacja Zielona Dolina (ozonowanie i maseczki ochronne), Mydlarska Wioska (mydła antybakteryjne), Kraina Skrwy – Manufaktura Zdrowia (soki prozdrowotne).

Zakupy OWES dokonywane były na podstawie procedury opracowanej we współpracy z ROPS w Toruniu, zgodnie z Rekomendacjami Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi wdrożenia mechanizmu wsparcia PES i PS.

Nowe przedsiębiorstwa społeczne

Mimo trudnej sytuacji związanej z rozwijającą się epidemią koronawirusa w subregionie powstało kilka nowych przedsiębiorstw społecznych:

  • Fundacja Świętej Katarzyny rozpoczęła prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim. Przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w wieku od 2,5 do 8 lat.
  • Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Olimpia Grudziądz uruchomiła Szkołę Mistrzostwa Sportowego na poziomie liceum ogólnokształcącego. Ofertę edukacyjną stowarzyszenia uzupełniają obozy i półkolonie piłkarskie, a także staże i kursy trenerskie.
  • Spółka non profit Agrafka rozpoczęła  prowadzenie sklepu outletowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Wszystkie trzy przedsiębiorstwa społeczne dzięki dofinansowaniu z OWES TŁOK zatrudniły osoby, którym z różnych przyczyn trudno wejść na rynek pracy – bezrobotne, z niepełno sprawnościami itp. Wypracowane zyski przeznaczają na reintegrację społeczną i zawodową.

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich