Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Bezpłatne ozonowanie dla instytucji dotkniętych COVID

Zachęcamy do zamawiania bezpłatnej usługi ozonowania.

Usługa może zostać wykonana w placówkach użyteczności publicznej, w szczególności edukacyjnych (szkoły, przedszkola itp.) i w instytucjach pomocy społecznej, w których wystąpił COVID.

W celu skorzystania z usługi, należy wypełnić druk zapotrzebowania (w załączniku) i wysłać do ROPS: r.kowalski@rops.torun.pl 

Usługa jest finansowana w ramach mechanizmu zakupowego OWES TŁOK, a jej wykonawcą będzie przedsiębiorstwo społeczne - Spółdzielnia Socjalna Perspektywa.

Co to jest mechanizm zakupowy?

To wsparcie, które ma pomóc w utrzymaniu miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, a jednocześnie wesprzeć instytucje i osoby dotknięte skutkami COVID.

Dzięki dodatkowym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego OWES TŁOK dokonuje zakupów od PS produktów i usług potrzebnych w kontekście przeciwdziałania COVID – i przekazuje je nieodpłatnie instytucjom pomocowym, takim jak WTZ-y, DPS-y, ŚDS-y.

Krótkie podsumowanie mechanizmu zakupowego w subregionie objętym wsparciem OWES TŁOK w 2020 r. wygląda następująco:

  • dokonano zakupów za łączną kwotę 757 423,3 zł (stan na 29 grudnia 2020),
  • zakupione produkty i usługi przekazano do 45 instytucji pomocowych,
  • dostarczono kilkadziesiąt tysięcy posiłków m.in. do Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, osób indywidualnych w trudnej sytuacji życiowej – starszych, z niepełnosprawnościami itp.
  • wyozonowano 43 577 m kwadratowych powierzchni m.in. w szkołach,
  • do instytucji pomocowych przekazano 6530 maseczek ochronnych, 5110 soków wzmacniających odporność, 810 mydeł antybakteryjnych,
  • usługi i produkty potrzebne do walki ze skutkami epidemii w ramach mechanizmu zakupowego dostarczało 7 podmiotów ekonomi społecznej: spółka non profit Victus z Łasina, Grudziądzkie Centrum Ekonomii Społecznej „POMOST”, Centrum Ekonomi Społecznej BONUM z Brodnicy, Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy (usługi cateringowe), Fundacja Zielona Dolina (ozonowanie i maseczki ochronne), Mydlarska Wioska (mydła antybakteryjne), Kraina Skrwy – Manufaktura Zdrowia (soki prozdrowotne).

Zakupy OWES dokonywane są na podstawie procedury opracowanej we współpracy z ROPS w Toruniu, zgodnie z Rekomendacjami Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi wdrożenia mechanizmu wsparcia PES i PS.

 

fileDruk_zapotrzebowania.docx
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich