Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Polityka prywatności

W ramach funkcjonowania naszej strony internetowej gromadzimy przede wszystkim dane osobowe, które nam Państwo przekazują. Mogą to być np. dane wpisywane w formularzu kontaktowym lub udostępnione nam w ramach funkcjonowania Newslettera.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez naszą stronę www podczas sesji na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Dane te są rejestrowane automatycznie w momencie, gdy wejdą Państwo na naszą stronę internetową i wykorzystywane do celów statystycznych i obsługi technicznej strony internetowej.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz pliki cookie.

Newsletter – Przesyłanie informacji dotyczących działalności organizacji pozarządowych w Polsce, w szczególności informacji o dostępnych grantach i dotacjach, o zmianach w prawie mających wpływ na działalność organizacji pozarządowych, o inicjatywach na terenie województwa kujawsko -pomorskiego.

 

Google Analytics - Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Oferentem jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IRLANDIA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są wykorzystywane przez Administratora w celu optymalizowania funkcjonowanie strony internetowej oraz oferty na niej zawartej.

Użytkownik, dokonując zmiany ustawień przeglądarki, może uniemożliwić przechowywanie plików cookies.

W ramach Google Analytics, maksymalny okres przechowywania używanych plików cookie: do 12 miesięcy a maksymalny okres przechowywania danych: do 26 miesięcy.

 

 

Podanie danych

Podanie danych osobowych w ramach wysyłania Newsletteru jest dobrowolne jednak niezbędne, jeżeli chcą Państwo otrzymywać od nas informacji drogą mailową.

W ramach plików cookie nie przetwarzamy danych osobowych a jedynie informacje anonimowe niezbędne do realizacji celu w jakim są one zbierane.

 

Administrator

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” z siedzibą w Toruniu wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231265.

Dane kontaktowe administratora

ul. Janiny Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń

tel. 56 655 50 22

e-mail: ochrona.danych@tlok.pl

 

Podstawa prawna przetwarzania

Newsletter – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub przez strony trzecie (gdzie za strony trzecie uznajemy inne podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z województwa kujawsko-pomorskiego) (art.6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przesyłanie informacji poprzez realizację celu przetwarzania.

 

Czas przetwarzanie danych osobowych

Newsletter - Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera są przez nas przetwarzane do czasu rezygnacji z niego, a następnie usuwane. Nie dotyczy to danych, które były u nas przechowywane do innych celów (np. w ramach udziału w projektach).

 

Prawa jakimi Państwo dysponujecie

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  2. przenoszenia swoich danych osobowych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5. usunięcia swoich danych osobowych,

  6. sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

  7. dostępu do swoich danych osobowych,

 

Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji osoby przez zrealizowaniem jej praw i ich realizacji w zależności od dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec osoby.

 

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy zebrane dane, w celu ich przetwarzania, do dostawców usług zewnętrznych, zakontraktowanych podmiotów przetwarzających, wykonawców (np. hostingodawców, podmiotu obsługującego wysyłkę newslettera) zgodnie z wymaganymi celami.

Ponadto Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe również innym podmiotom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

 

Zautomatyzowane podejmowaniu decyzji, w tym o profilowanie

Administrator nie zamierza w żaden sposób wykorzystywać posiadanych Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich