Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Znak Zakup prospołeczny

Jako podmiot ekonomii społecznej prowadzisz sprzedaż w ramach działalności odpłatnej lub/i gospodarczej?

Pokaż potencjalnym klientom, że Twoja oferta jest najwyższej jakości – przejdź proces certyfikacji i uzyskaj dla swoich produktów/usług znak Zakup prospołeczny.

Czym jest znak Zakup prospołeczny

Podmioty ekonomii społecznej, by się rozwijać, potrzebują profesjonalnego marketingu i rosnącej liczby klientów.

W tym celu opracowano i zarejestrowano ogólnopolski znak, który – podobnie jak europejskie znaki jakości – intuicyjnie informuje klienta o swoim przesłaniu. Wykorzystano w nim rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy.

Certyfikat jest znakiem wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.

Znak daje klientom szansę – poprzez kupowanie produktów i usług ekonomii społecznej - podejmowania decyzji na rzecz organizacji realizujących ważne cele społeczne i ludzi walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową.

Z kolei certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie produktów i usług PES ma wynikać z jakości ich oferty - aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym motywatorem.

Za certyfikowanie podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim odpowiada ROPS, który powołał w tym celu Kapitułę Znaku. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele ROPS, OWES, Urzędu Marszałkowskiego.

Honorowy patronat nad Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Lista dotychczas certyfikowanych podmiotów w województwie: http://www.es.rops.torun.pl/strona-19-certyfikowane_podmioty.html

Jak uzyskać certyfikat?

  • prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.
  • Przyznanie certyfikatu odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
  • Podmioty zainteresowane certyfikatem „Zakup Prospołeczny” proszone są o złożenie osobiście lub przesłanie pocztą wniosku oraz ankiety do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń.
  • Procedura przyznawania Znaku „Zakup Prospołeczny” trwa 3 miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.
  • Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” następuje poprzez udzielenie wyłącznej licencji przez ROPS na okres 1 rok.
  • Po upływie tego okresu podmiot zainteresowany przedłużeniem certyfikacji składa wniosek do ROPS o przedłużenie na dalszy okres 1 roku.
  • Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest prawnie chroniony.

 

pdfZasady_przyznawania_Znaku_Promocyjnego_Ekonomii_Spolecznej_Zakup_Prospoleczny_w_wojewodztwie_kujawsko_pomorskim_(1).pdf
docWniosek_(1).doc
docAnkieta_(2).doc
pdfKsiega_znamionowa_logotypu_Znaku_Promocyjnego_Ekonomii_Spolecznej_Zakup_Prospoleczny.pdf
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich