Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Poszukiwana osoba ds. rozliczeń projektów - ogłoszenie o pracę

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK poszukuje osoby ds. rozliczeń projektów

 

Miejsce świadczenia usług: biuro zlokalizowane w Toruniu

Forma zatrudnienia: umowa  o pracę w wymiarze wg ustaleń z kandydatką/tem  od 01.07.2021r.

 

Obowiązki i zadania:

 • prowadzenie i monitorowanie zestawień wydatków zgodnie z budżetem projektu,
 • terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej i kadrowej,
 • przygotowywanie dokumentów finansowych projektu oraz rozliczeń wydatków

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, możliwe jest zatrudnienie osób będących w trakcie studiów,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości (preferowane osoby z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych lub innych podmiotach ekonomii społecznej), w przypadku braku doświadczeń zatrudnienie nastąpi po odbyciu min. 3 miesięcznego stażu,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, znajomość aktualnych regulacji ZUS
 • znajomość programu Microsoft Excel,
 • znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • systematyczność i konsekwencja w działaniu,
 • dobra organizacja pracy własnej.

 

Miłe widziane:

 • wolontariat w organizacjach pozarządowych,
 • prawo jazdy kat B

 

Zapewniamy:

 • pracę w dobrej atmosferze,
 • rozwój poprzez szkolenia,
 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kompetencji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające cenę (stanowiącą oczekiwane miesięczne wynagrodzenie brutto) i klauzulę: "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prosimy przesyłać  do dnia 17.05.2021 na adres biuro@tlok.pl  oraz pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”, ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń
 • Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone tylko wybrane osoby na podstawie analizy CV.
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich