Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej - zdobądź certyfikat ministerstwa

Ruszył nabór wniosków w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.

Nagrody są przyznawanie w ramach 5 kategorii skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej i wspierających je samorządów.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W razie potrzeby pomocy w wypełnieniu wniosku prosimy o kontakt z OWES TŁOK: biuro@owies.eu, tel. 56 655 50 22, 500 127 355.

 

Kategoria I. Debiut roku II. Najlepszy pracodawca III. Sukces rynkowy IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony Podmiot PES PES PES PES JST
Dodatkowe wymagania

Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2020

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.

Gmina lub powiat

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

 

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),

b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,

c) produkcji filmów o działalności laureatów,

d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).


2. Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:
a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),

b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.


W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Termin na składanie wniosków upływa 16 czerwca.

Wniosek składa się drogą elektroniczną, poprzez formularz na stronie https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl/kategoria 

Więcej informacji na stronie www.znakjakosci.mrips.gov.pl 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich