Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Zaproszenie na V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej (OFESiS)

W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu spotkań
w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także nowatorskiej formuły open space technology. Konferencje odbędą się w 5 terminach:

  • 26 majaOblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania,
  • 9 czerwcaEkonomia społeczna w krajowej polityce publicznej,
  • 16 czerwcaPrzedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii,
  • 22 czerwcaWyzwania dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie do 2030,
  • 30 czerwcaOpen Space Technology. Ekonomia społeczna w centrum zmieniającego się świata – szanse i wyzwania.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER). Będzie ono połączone ze spotkaniami Laboratorium Ekonomii Społecznej – grona złożonego z ekspertów związanych z Uniwersytetem Warszawskim

Proszę o dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego dostępnego pod poniższym linkiem: https://forms.gle/LeBd2ojMNfgimgp69

 

 

pdfZaproszenie_na_V_OFESiS.pdf
pdfProgram_V_OFESiS.pdf
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich