Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Spotkanie konsultujące projekt ustawy o ekonomii społecznej dla przedsiębiorców społecznych

Zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej do dyskusji o kształcie procedowanej ustawy o ekonomii społecznej.

 

Wydarzenie odbędzie się 11 czerwca 2021 w godzinach 10.00 – 15.00. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces konsultacji. Będziemy rozmawiać o projekcie ustawy i rozwiązaniach proponowanych przez twórców.

 

Szczegóły tu: https://ekonomiaspoleczna.pl/konferencja-konsultacyjna

 

Wydarzenie jest organizowane dla:

przedsiębiorców społecznych, w tym spółdzielni socjalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej

Cel wydarzenia:

  • przedstawienie projektu ustawy – rozwiązań, które są w niej proponowane
  • dyskusja w gronie PS i PES na temat propozycji wskazanych w projekcie ustawy
  • aktywne włączenie PS i PES w proces konsultacji projektu ustawy
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich