Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Weź udział w Welconomy Forum in Toruń

Tradycją stało się, że co roku upowszechniamy tematykę ekonomii społecznej podczas prestiżowego Forum Gospodarczego WELCONOMY FORUM IN TORUŃ.

W tym roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przygotował panel dyskusyjny pt.: „Konsorcja, klastry, franczyzy - ekosystemy ekonomii społecznej". 

 

Prelegentami panelu będą przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w strukturach opartych o zasadę współpracy, mających na celu wzajemne wsparcie oraz rozwój sektora ekonomii społecznej:

  • Konsorcjum „Przystań" z Mienian k/Hrubieszowa
  • Konsorcjum Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego
  • Klaster Innowacyjności i Przedsiębiorczości Społecznej „EsKlaster" z Zabrza
  • Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju" z Jarosławia
  • Franczyza Społeczna „Kropka" z Torunia
  • Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych z Warszawy


Moderatorem panelu będzie Krzysztof Krystowski - Związek Pracodawców Klastry Polskie

Termin spotkania:        21 czerwca 2021 r., godz. 15.00 – 16.00
Miejsce spotkania:        Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki - sala nr 2
Toruń, Aleja Solidarności 1-3

Link rejestracyjny:         Kliknij tutaj

Rejestracja uczestników trwa do dnia 18 czerwca 2021r. do godz. 10.00

 

Udział w panelu jest bezpłatny i umożliwia zarejestrowanym uczestnikom udział we wszystkich panelach tematycznych Forum włącznie z sesją plenarną.

Więcej informacji na: www.welconomy.plwww.es.rops.torun.pl lub pod nr tel. 571-293-182

Ze względu na panujące obostrzenia liczba miejsc na widowni będzie ograniczona  (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji po osiągnięciu maksymalnej liczby zgłoszeń) a wydarzenie zostanie zorganizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, obowiązującymi w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich