Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Planowanie strategiczne - struktura organizacyjna i podejmowanie decyzji

Chcesz poprawić współpracę swojej organizacji z samorządem?

Weź udział w dwudniowym szkoleniu Planowanie strategiczne - struktura organizacyjna i podejmowanie decyzji

Kiedy?  25-26 czerwca 2021

Gdzie? Tleń, hotel Perła Borów

Szkolenie, organizowane przez OWES TŁOK, poprowadzi Karolina Cyran-Juraszek, ekspertka z zakresu rozwoju sektora obywatelskiego.

Podczas szkolenia skupimy się na realizacji usług społecznych dla mieszkańców powiatu przez podmioty ekonomii społecznej. Przyjrzymy się wspólnie możliwym formom współpracy podmiotów ekonomii społecznej z samorządem i zdiagnozujemy potencjał rozwijania usług dla mieszkańców.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

  1. Poznasz formy współpracy z samorządem, w tym kontraktowania usług.
  2. Zdiagnozujesz  potencjał swojej organizacji w kontekście potrzeb na usługi społeczne w powiecie.
  3. Dowiesz się, jakie nowe rozwiązania dotyczące współpracy organizacji z samorządem proponuje projekt ustawy o ekonomii społecznej.
  4. Poznasz przedstawicieli innych organizacji, wymienisz się z nimi doświadczeniami.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij skan lub zdjęcie podpisanego formularza na adres joanna.kaminska@tlok.pl do 22 czerwca do godz. 12.00. Oryginał papierowy należy przekazać organizatorowi najpóźniej w dniu szkolenia.

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pdfRegulamin_rekrutacji_-_OWES_TLOK_2.pdf
fileFORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_NA_SZKOLENIE.docx
fileprogram_szkolenia_25-26.06.2021_(2).docx
fileProtokol_-_Lista_osob_zakwalifikowanych_na_szkolenie.docx
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich