Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Zakończenie naboru do Ścieżki PS

W trakcie oceny merytorycznej Komisja przyznała wnioskodawcy następującą punktację:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

10/OWES TŁOK 2/2021/PS I

Grupa inicjatywna Koral Spółka z o.o. non profit

92

96

94

                                                                                                                                         

 

 

 

 

Wnioskodawca został zakwalifikowany do Ścieżki PS

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich