Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru biznesplanów OWES TŁOK 2/PS XIII

W dniu 13.10.2021 r. odbyło się posiedzenie KOB, gdzie poddano ocenie wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe. 

 

W trakcie oceny merytorycznej wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego Komisja przyznała następującą punktację:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Status wniosku

1/2021/OWES TŁOK 2/PS XIII

Spółdzielnia Socjalna BAZA

46

46

46

Wniosek spełnia minimum punktowe

                                                                                                                                             

Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania przedłużonego wsparcia pomostowego we wnioskowanych kwotach: 

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BAZA

 

Gratulujemy!

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich