Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wsparcie dla uchodźców - zachęcamy do składania wniosków

Informujemy o rozszerzonym mechanizmie interwencyjnym dotyczącym pomocy Ukraińcom.

Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług służących wsparciu dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce od podmiotów ekonomii społecznej.

Zakupy mogą dotyczyć pomocy materialnej, która zostanie przekazana na terytorium Ukrainy oraz wsparcia dla osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie, obejmujących w szczególności:
• zamówienia produkowanych przez PES i PS (!) artykułów spożywczych, artykułów higienicznych, posiłków czy niezbędnego sprzętu w celu przekazaniach tej pomocy na terytorium Ukrainy, m.in. w ramach akcji prowadzonych przez podmioty i organizacje pomocowe;
• pomoc materialną w zakresie zakupu produktów (w tym także produkcji i/lub dostarczania posiłków), zakup usług opiekuńczych, usług rehabilitacyjnych, usług opieki nad dziećmi, usług transportowych i inne.

Zakupione od PES produkty/usługi są następnie przekazywane nieodpłatnie za pośrednictwem instytucji czy organizacji pomocowych. 

Katalog usług oraz produktów nie jest zamknięty.

Instytucje pomocowe, potrzebujące wsparcia powinny się kontaktować z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu z p. Radosławem Kowalskim (tel. 501 604 113, mail: r.kowalski@rops.torun.pl).


Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.


Zapotrzebowanie na daną usługę, produkt itp. należy zgłaszać na druku dostępnym do pobrania poniżej.

Wypełniony formularz należy przesłać do ROPS, na adres r.kowalski@rops.torun.pl.

 

OWES TŁOK obsługuje w ramach mechanizmu Subregion 3 – obejmujący swym zasięgiem powiaty:brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, rypiński, świecki, wąbrzeski.

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

fileROPS_Druk_zapotrzebowania_UA.docx
fileROPS_Procedura_zakupow_Ukraina.docx
fileROPS_Protokol_przekazania.docx
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich