Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki mikrograntów OWES TŁOK 2 KWIECIEŃ 2022

Prezentujemy listy rankingowe Wniosków złożonych do Stowarzyszenia Tłok w ramach konkursu mikrograntów w ramach OWES TŁOK 2.

 

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Kwota dofinansowania

5/MIKROGRANT/2022

GRUPA NIEFORMALNA CENTRUM TERAPII I ROZWOJU INTEGRIS

33

32

32,5

5000 zł

6/MIKROGRANT/2022

GRUPA NIEFORMALNA CENTRUM KREATYWNEGO ROZWOJU

40,5

40

40,25

5000 zł

7/MIKROGRANT/2022

WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE „TRIO” W MLEWIE

32

32

32

5000 zł

8/MIKROGRANT/2022

STOWARZYSZENIE PODNIEBNI

18,5

19

18,75

0,00 zł wnioskodawca  nie uzyskał minimum 60 % u  oceniających

 

 

 

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich