Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru do Ścieżki przedsiębiorstwa społecznego

Trzy grupy inicjatywne zostały zakwalifikowane do Ścieżki PS.

Wyniki oceny przedstawiają się następująco:

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

8/OWES TŁOK 2/2022/PS I

Grupa inicjatywna spółki non profit PREPS – lider Krzysztof Wiwatowski

77

78

77,5

9/OWES TŁOK 2/2022/PS I

Grupa inicjatywna spółki non profit SHAKE STYLE

76

83

79,5

10/OWES TŁOK 2/2022/PS I

Grupa inicjatywna spółki non profit NEXT – lider Mateusz Gałka

95

90

92,5

 

Gratulujemy!

Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu, który będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy.

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich