Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Usługi społeczne realizowane przez NGO - wyniki naboru

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał wyboru wniosków do dofinansowania w ramach projektu grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Na czerwiec planowane jest uruchomienie kolejnego naboru.

Dokumentacja konkursowa, w tym regulamin, wzór wniosku itp., jest dostępna tutaj (załączniki na dole strony): https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2234/nabor-wnioskow

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie.

Lista projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/GNGO/2022 znajduje się na stronie https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2271/komunikat-dotyczacy-wynikow-naboru-nr-1gngo2022

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich