Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Podmioty ekonomii społecznej pomagają Ukrainie

Wybuch wojny w Ukrainie i napływ uchodźców postawił polskie społeczeństwo przed wieloma wyzwaniami i uruchomił ogromną społeczną energię.

W akcję pomagania od samego początku włączyły się bardzo aktywnie podmioty ekonomii społecznej. Ich rola jest szczególnie istotna na obecnym etapie – gdy uchodźcy potrzebują już nie tylko artykułów pierwszej potrzeby, ale stabilnych miejsc pracy i usług społecznych, związanych z opieką nad dziećmi, zdrowiem czy transportem.

Jak podmioty ekonomii społecznej z subregionu OWES TŁOK pomagają Ukrainie?

Spółdzielnia Socjalna Teodoryk w prowadzonym przez siebie Parku Linowym zatrudniła pracowniczkę, która w Górznie znalazła schronienie przed toczącą się w Ukrainie wojną. Jednocześnie spółka non profit Wioska Mydlarska, założona przez spółdzielnię, udostępniła na potrzeby uchodźców dwa domki w miejscowości Fiałki pod Górznem – schronienie znalazły tam mamy z małymi dziećmi: łącznie 7 osób - 3 kobiety, 7-miesięczne niemowlę, dwoje dzieci.

W akcję pomagania włączyła się również Fundacja Dobre Serduszko z Rypina. We współpracy z siecią sklepów Netto organizowała zbiórki żywności i artykułów pierwszej potrzeby na rzecz uciekinierów z Ukrainy.

Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego za cel postawiła sobie udzielanie profesjonalnej pomocy nastawionej na usamodzielnianie, zapewniając uchodźcom bezpieczny i trwały pobyt. Wspólnie z mieszkańcami gminy oraz lokalnymi przedsiębiorcami fundacja podjęła działania pomocowe polegające na przygotowaniu wyposażonych mieszkań dla uchodźców. Działania realizowane są w oparciu o program mieszkań wspomaganych, gdzie - poza zakwaterowaniem na okres nie krótszy niż 90 dni – zapewniane jest szerokie wsparcie w formie aktywizacji zawodowej, edukacji, działań integracyjnych. Realizowany przez Fundację program polega na długofalowym wsparciu, gwarantującym stabilny pobyt uchodźców w lokalnej społeczności.

Fundacja relacjonuje na bieżąco swoje działania na dedykowanym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Fundacja-Aktywizacji-i-Integracji-dla-Ukrainy-101950552442989

Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie pełniła rolę lokalnego koordynatora działań pomocowych dla Ukrainy. Uczestnicy oraz pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Fundację, pakowali i segregowali produkty, w tym spożywcze, zebrane m.in. dzięki zbiórce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Łasinie oraz nawiązanej współpracy z lokalnymi firmami. Dzieci ze szkół w Łasinie, Grucie i Szonowa przygotowały kartki dla ukraińskich żołnierzy, które – wraz z zebranymi i zakupionymi produktami – zostały przetransportowane do Ukrainy. Ponadto działające w Łasinie przedsiębiorstwo społeczne – spółka non profit Victus, w której zatrudnienie znalazły m.in. osoby z niepełnosprawnościami opuszczające WTZ – przygotowuje i sponsoruje obiady dla uchodźców.

Inspirującym przykładem skoordynowanej pomocy jest zawiązany na terenie powiatu świeckiego Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. Różne organizacje i instytucje z regionu m.in. Fundacja Makowo, Fundacja PARO, Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, Związek Harcerstwa Polskiego zawiązało przy wsparciu Starostwa Powiatowego komitet, łącząc siły, aby podejmować wspólne działania związane z niesieniem szeroko rozumianej pomocy osobom dotkniętym wojną na Ukrainie. Do współpracy dołączają wciąż kolejne organizacje i instytucje, a komitet prowadzi szeroko zakrojoną działalność, organizując zbiórki, transporty, pomoc prawną itp.

Działania Komitetu można śledzić na bieżąco na profilu https://www.facebook.com/Spo%C5%82eczny-Komitet-Pomocy-Ukrainie-100135525959307 

Fundacja Inter Pares spod Golubia-Dobrzynia – specjalizująca się w  pomocy bezdomnym i porzuconym zwierzętom – skoncentrowała się z kolei, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, na ratowaniu  ukraińskich zwierzaków. Fundacja organizowała transport zwierząt z Ukrainy i przyjęła u siebie psy i koty uratowane z bombardowanych terenów w okolicy Charkowa.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich