Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

PREPS

PREPS to spółka z o.o. działająca na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Jako podmiot gospodarczy działający w formule non profit, spółka chce w pozytywny sposób oddziaływać na społeczność lokalną i oprócz celów biznesowych stawia sobie również cele społeczne.

- Chcielibyśmy zapewnić miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierać działalność kulturalną i sportową w naszym regionie – deklarują jej założyciele

W przedsiębiorstwie powstały trzy miejsca pracy, w tym jedno dla osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym.

PREPS chce również prowadzić działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wpisujące się w gospodarkę obiegu zamkniętego i recykling – planuje zakup z dotacji urządzenia, dzięki któremu będzie można przetwarzać tekturę ze zużytych kartonów pozyskanych jako odpady na wypełniacze zabezpieczające produkty w trakcie wysyłki.

Usługi świadczone przez spółkę to:

1. konfekcjonowanie polegające na przygotowaniu produktów dla klienta zajmującego się sprzedażą na rynku e-commerce w kraju i poza jego granicami.

Zalicza się do tego etykietowanie, zabezpieczenie w transporcie, tworzenie wielopaków, przesyłek i ich wysyłka za pośrednictwem przewoźników, z którymi spółka współpracuje do klientów i magazynów na terenie Polski oraz poza granice kraju.

2. obsługa księgowa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wraz doradztwem w zakresie wprowadzania produktów innych klientów na rynek e-commerce

Działalność PREPS odpowiada na potrzeby przedsiębiorców sprzedających swoje produkty lokalnie lub zajmujących się odsprzedażą, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność na rynek e-commerce, także za granicą.

Okres pandemii COVID-19 i związane z nim obostrzenia dotknął najbardziej firmy, które zajmowały się handlem wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Właściciele takich firm, podejmując sprzedaż w formule e-commerce, potrzebują dodatkowych zasobów do konfekcjonowania i wysyłki produktów oraz wiedzy na temat możliwych kanałów sprzedaży. Zapotrzebowanie na te usługi zaspokaja spółka PREPS. Jej oferta umożliwia przedsiębiorcom, którzy chcą skupić się na prowadzeniu oraz rozwijaniu swojego biznesu, przeniesienie części zadań związanych z konfekcjonowaniem towarów na zewnętrzny podmiot.

Działalność spółki jest realizowana w specjalnie przystosowanym do tego magazynie z wykorzystaniem narzędzi pozwalających spełnić wymagania branżowe.

Dodatkowym atutem jest oferowana klientom pomoc w znajdowaniu rynków zbytu na towary oraz obsługa księgowa firm.

Zasięg terytorialny działań PREPS obejmuje cały kraj, choć w pierwszym okresie działalności firma chce się skupić na klientach lokalnych z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Kontakt

ul. Kościuszki 32/14

87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 793 336 123

prepsgd@gmail.com

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich