Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru do Ścieżki PS - czerwiec 2022

W trakcie oceny merytorycznej Komisja przyznała wnioskodawcom następującą punktację:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

14/OWES TŁOK 2/2022/PS I

Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju

90

97

93,5

15/OWES TŁOK 2/2022/PS I

Grupa inicjatywna Fundacji PANACEUM

79

81

80

 

Wnioskodawcy zostali zakwalifikowani do Ścieżki PS.

Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu, który będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy.

Więcej o ścieżce PS przeczytacie tu: https://owies.eu/423/sciezka-ps

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich