Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nagradzą zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu ogłaszają nabór wniosków o przyznanie honorowych tytułów i wyróżnień w zakresie współpracy  kujawsko-pomorskich samorządów, przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw oraz nowatorskich osiągnięć z zakresu rozwoju ekonomii społecznej.

Tytuł „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” może otrzymać każdy samorząd, który tworzy przyjazne warunki dla uruchamiania i prowadzenia działań w obszarze ekonomii społecznej, upowszechnia i rozwija działania na rzecz ekonomii społecznej oraz rozszerza zakres i wymiar współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.

Tytuł „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie” przyznane zostanie przedsiębiorstwom z sektora biznesu, które włączają do swej aktywności w obszarze działań społecznych podmioty ekonomii społecznej. Tytuł służy wzmacnianiu współpracy i powiązań między podmiotami aktywnymi w sektorze przedsiębiorczości i w sferze społecznej, promowaniu postaw prospołecznych wśród przedsiębiorców oraz upowszechnianiu dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie zaangażowania społecznego przedsiębiorstw i współpracy z sektorem biznesu na rzecz dobra wspólnego.

Wyróżnienie Specjalne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego może otrzymać podmiot ekonomii zaangażowany we współpracę ww. samorządem i/lub przedsiębiorstwem.

Szczególnie promowane będą działania mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wskutek agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub też pomocy przekazywanej na terytorium Ukrainy, a także działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.

Tegorocznych laureatów poznamy podczas uroczystej gali w ramach XII Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniu 11 października 2022 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki” w Toruniu.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do udziału w niniejszym przedsięwzięciu. W tym celu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie formularza aplikacyjnego w formie on-line (linki poniżej), bądź w tradycyjnej formie papierowej (dokumenty w załączniku), w terminie do 6 września 2022 r. Aplikacje w formie papierowej należy zeskanować i przesłać mailem na adres: es@rops.torun.pl.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, tel. 571 293 182 oraz 571 293 188.

Dokumenty do pobrania na stronie http://es.rops.torun.pl/aktualnosc/nagradzamy-zaangazowanie-w-rozwoj-ekonomii-spolecznej

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich