Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Program S-A-M i usługi społeczne w nowej ustawie o ES - zapraszamy na spotkanie online

Zapraszamy na spotkanie online dla kujawsko-pomorskich organizacji świadczących usługi społeczne i działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Podczas spotkania Aleksandra Gierej, Dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON przekaże informację na temat założeń programu  "S-A-M  Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe". W ramach programu PFRON przyznaje dotacje na stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM), składającej się z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych, która służyć ma zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności. Nabór wniosków w pierwszym naborze jest prowadzony do października br.

W drugiej części spotkania przyjrzymy się wspólnie zapisom dotyczącym organizacji realizujących usługi społeczne w uchwalonej w sierpniu przez polski parlament „Ustawie o ekonomii społecznej”.

Na zakończenie omówimy bieżące problemy pojawiające się podczas realizacji projektów w ramach programu „Inicjatywy  w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.

KIEDY?

Spotkanie odbędzie się 13 września w godz. 10.00-12.00 za pośrednictwem platformy clickmeeting.

REJESTRACJA: 

Żeby wziąć udział w spotkaniu, zarejestruj się przez formularz dostępny tutaj: https://osrodektlok120.clickmeeting.com/s-a-m-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe-spotkanie-ngo-realizujacych-uslugi-spoleczne/register?_gl=1*1kgqrx4*_ga*MTIwMDQ1Njc1Ni4xNjYwMTIwNjYz*_ga_K7H94QHX99*MTY2MTMzMzcwOC4zLjEuMTY2MTMzNDI1OS42MC4wLjA.&_ga=2.232386015.1369877612.1661333708-1200456756.1660120663  

Na podany adres e-mail otrzymasz link, w który należy kliknąć w dniu spotkania.

Program spotkania:

  • Założenia programu  "S-A-M  Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe" – Aleksandra Gierej, Dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON
  • Ustawa o ekonomii społecznej – ważne rozwiązania dla PES świadczących usługi społeczne
  • „Inicjatywy  w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”  – realizacja projektów, wymiana doświadczeń
  • Sesja pytań i odpowiedzi

 

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich