Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Granty na usługi społeczne - wyniki drugiej edycji

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 października 2022 r. dokonał wyboru wniosków do dofinansowania projektów objętych grantem  złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2/GNGO/2022  ogłoszony w ramach projektu własnego grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.

Granty dla NGO na realizację usług społecznych są przyznawane w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Partnerem Województwa w projekcie są cztery kujawsko-pomorskie OWES-y, w tym OWES prowadzony przez Stowarzyszenie TŁOK.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dostępną tutaj.

Gratulujemy wnioskodawcom dofinansowanych projektów!

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich