Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Spółdzielnia Socjalna Dla Rodziny

Dla Rodziny to spółdzielnia socjalna osób fizycznych działająca na terenie Grudziądza w obszarze usług opiekuńczych.

Zakres prowadzonej działalności spółdzielni jest ściśle powiązany z doświadczeniem zawodowym i życiowym założycielek, które w swoim najbliższym otoczeniu mają osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – syna z niepełnosprawnością, obłożnie chorą mamę.

- Doświadczenia życiowe i społeczne ukierunkowały nas na reintegrację społeczną i zawodową członków spółdzielni przez świadczenie profesjonalnych usług opiekuńczych dla rodziny – przyznają założycielki spółdzielni. - Spółdzielnia Socjalna „Dla Rodziny” to grupa kobiet, które spotkały się w jednym miejscu. To kobiety o różnych charakterach, ale o wspólnych cechach. Każda z nas to kobieta zmagająca się z bagażem doświadczeń i własnych ograniczeń, lecz każda z nas ma ogromny bagaż doświadczeń zawodowych, społecznych i pomimo wszystko siłę do działania w walce o swój los.

Na przykładzie własnej sytuacji życiowej obserwując rosnące zapotrzebowanie na opiekę długoterminową w środowisku domowym, panie postanowiły powołać podmiot ekonomii społecznej, który działać będzie właśnie w tym obszarze.

- Samotnych i niesamodzielnych osób będzie przybywać, a brak dla nich wsparcia może prowadzić m.in. do zagrożenia dla zdrowia i godności tych osób, ich eliminacji z życia społecznego, całkowitej instytucjonalizacji w placówkach całodobowych, a w przypadku osób pod opieką ze strony rodziny także wyczerpania psychicznego i fizycznego ich bliskich. Opiekunowie, przynajmniej w pewnym wymiarze czasowym, powinni być zastępowani przez osobę z zewnątrz, która pełniłaby usługi pomocowe – deklarują założycielki spółdzielni.

„Dla Rodziny” świadczy następujące usługi:

1) Opieka nad dziećmi, seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi w miejscu zamieszkania, na godziny, w dzień lub w nocy w formie usług opiekuńczych zwykłych, które obejmują pomoc w obszarach:

- Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, w tym m.in.: artykułów spożywczych i przemysłowych koniecznych do prowadzenia gospodarstwa domowego, przygotowywanie (lub dostarczanie) prostych posiłków według diety zaleconej przez lekarza, karmienie podopiecznego.

- Opieka higieniczna nad podopiecznym i jego otoczeniem, w tym m.in.: sprzątanie pomieszczeń, w których przebywa podopieczny (w tym także np. mycie okiem i pranie dywanów), dbanie o sprzęty codziennego użytku (np. ścieranie kurzy, mycie naczyń, pranie, wynoszenie śmieci), utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych, utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli, pomoc przy ubieraniu.

- Zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym m.in.: podawanie leków, zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept w aptece, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego (zwłaszcza w sytuacjach pogorszeni się stanu zdrowia podopiecznego) np. masażysta.

- Zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktów podopiecznego z otoczeniem, w tym m.in.: podtrzymywanie kondycji psychofizycznej podopiecznego, np. zachęcanie do i towarzyszenie w aktywności fizycznej (np. spacery) i intelektualnej (np. rozmowy, czytanie prasy i książek, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe), pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym, pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.

- Usługi dodatkowe w uzgodnieniu z podopiecznym lub jego rodziną.

 

2) Usługi sprzątające dla osób prywatnych, firm i instytucji

 

KONTAKT

 

Aleja 23-go Stycznia 26

86-300 Grudziądz

tel. 723488300

spoldzielniasocjalnadlarodziny@gmail.com

https://www.facebook.com/spoldzielniasocjalnadlarodziny 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich