Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Regionalne Biuro Usługowe

Regionalne Biuro Usługowe to spółka non profit z Brodnicy, które w swojej ofercie posiada:

- działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe:

- działalność usługową związaną z administracyjną obsługą biura (prowadzenie kadr i płac firm).

Usługi Regionalnego Biura Usługowego kierowane są do organizacji pozarządowych, przede wszystkim z powiatu brodnickiego, oraz do małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności lub jako spółki kodeksu handlowego. Z usług biura mogą również korzystać osoby pragnące założyć własną działalność, które chciałyby wybrać optymalną formę opodatkowania.

Główną wartością społeczną planowanego przedsiębiorstwa jest utworzenie stabilnych miejsc pracy - aktywizacja zawodowa trzech osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z możliwością stałego rozwoju umiejętności zawodowych i społecznych.

Pracownicy spółki mają głos doradczy w kwestiach dotyczących działań podmiotu, są informowani o najważniejszych jej posunięciach, mają wpływ na rozwój spółki.

- Chcemy zainwestować w naszych pracowników, nie tylko w ich rozwój zawodowy, osobisty, ale przede wszystkim społeczny – deklarują założycielki spółki.

Dzięki sprofilowaniu przedsięwzięcia pod kątem świadczenia usług dla NGO i małych firm, na lokalnym rynku w Brodnicy pojawił się podmiot, który może obsługiwać w kwestiach księgowych i podatkowych podmioty ekonomii społecznej. Większość biur księgowych nie miało do czynienia z ekonomią społeczną, nie zna formy przedsiębiorstwa społecznego – i nie wie, na czym polega specyfika tego typu działalności. Biuro księgowe, które samo jest przedsiębiorstwem społecznym, ma szansę wypełnić tę rynkową niszę.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich