Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Zapraszamy na szkolenie

OWES TŁOK zaprasza na drugą część szkolenia dla PES w ramach cyklu zainicjowanego 25/26 czerwca 2021 r.  w Tleniu.

Szkolenie odbędzie się 13-14.05.2022 w Tleniu i dotyczyć będzie znaczenia analizy finansowej do podejmowania decyzji zarządczych w organizacjach.

Kiedy?  13-14 maja 2022

Gdzie? Tleń

Dla kogo? Dla podmiotów ekonomii społecznej z powiatu świeckiego.

Pierwszeństwo przy naborze mają PES, które uczestniczyły w pierwszej części cyklu szkoleniowego, który odbył się 25/26 czerwca 2021 r. 

Szkolenie poprowadzi ponownie Karolina Cyran-Juraszek, ekspertka z zakresu rozwoju sektora obywatelskiego.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres joanna.kaminska@tlok.pl, a oryginał papierowy przekazać organizatorowi najpóźniej w dniu szkolenia.

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

fileFORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_NA_SZKOLENIE.docx
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich