Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

KPO dla podmiotów ekonomii społecznej - konkurs planowany na styczeń

W styczniu Departament Ekonomii Społecznej planuje ogłoszenie konkursu w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025" uwzględnionego w KPO.

Program skierowany jest do wszystkicj podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i in. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/a431-programy-wsparcia-inwestycyjnego-umozliwiajace-w-szczegolnosci-rozwoj-dzialalnosci-zwiekszenie-udzialu-w-realizacji-uslug-spolecznych-oraz-poprawe-jakosci-reintegracji-w-podmiotach-ekonomii-spolecznej/

Program w liczbach:

Udzielenie wsparcia finansowego 1000 podmiotom ekonomii społecznej.

Harmonogram realizacji Programu:

  • IV kwartał 2022/I kwartał 2023 r. – ogłoszenie pierwszego naboru wniosków (Nabór nr 1 ) i jego przeprowadzenie.
  • II-IV kwartał 2023 – ogłoszenie kolejnych naborów wniosków i ich przeprowadzenie (do wyczerpania środków na realizację Programu).
  • 2023 r. – do 30 listopada 2024 r. – realizacja wniosków (przedsięwzięć) przez podmioty ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie w ramach Programu.

Pula środków na realizację Programu: 201 640 542 zł, z czego: 197 289 542 zł przeznaczone zostanie na realizację przedsięwzięć przez podmioty po podpisaniu umowy o wsparcie działalności.

Pula środków na realizację pierwszego naboru wniosków (Nabór nr 1) w ramach Programu: 100 000 000 zł.

Nabory wniosków w ramach Programu będą ogłaszane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich