Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru biznesplanów OWES TŁOK 2

W dniu 18.04.2023 r. odbyło się posiedzenie KOB, gdzie poddano ocenie wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W trakcie oceny merytorycznej wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego Komisja przyznała następującą punktację: 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

STATUS WNIOSKU

3/2023/OWES TŁOK 2/PS XXVI

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne TRIO

48

45

46,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

4/2023/OWES TŁOK 2/PS XXVI

Spółdzielnia Socjalna Dla rodziny

48

38

43

Wniosek spełnia minimum punktowe

1/2023/OWES TŁOK 2/PS XXVI

Regionalne Biuro Usługowe sp. z o.o.

40

44

42

Wniosek spełnia minimum punktowe

2/2023/OWES TŁOK 2/PS XXVI

Stowarzyszenie Nowy Świt

40

40

40

Wniosek spełnia minimum punktowe

 

Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania przedłużonego wsparcia pomostowego we wnioskowanych kwotach: 

WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – KULTURALNE TRIO

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DLA RODZINY

REGIONALNE BIURO USŁUGOWE SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE NOWY ŚWIT

 

Gratulujemy wnioskodawcom i życzymy dalszego rozwoju.

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich