Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Przedsiębiorstwo Plus Społeczne - nabór ogłoszony

Informujemy, że w dniu 14.06.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu "Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.

Najważniejsze informacje:

  • termin składania wniosków: do 30.06.2023 r. do godz. 12.00, za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/.
  • dostępne są 3 instrumenty wsparcia (jeden podmiot może wnioskować o wszystkie lub wybrane)
  • kwota dotacji: Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia: do 1200 zł na jednego pracownika miesięcznie, na maksymalnie 5 pracowników; maksymalna wartość dofinansowania: 1200 zł x liczba pracowników x liczba miesięcy (okres kwalifikowalności wsparcia);
  • kwota dotacji: Instrument 2 – Wsparcie bieżące: do 50 tys. zł. (pokrycie kosztów stałych);
  • kwota dotacji: Instrument 3 – Wsparcie reintegracji: do 12 tys. zł na jednego pracownika, maksymalnie 36 tys. zł;
  • okres realizacji: od dnia ogłoszenia naboru wniosków do 31 grudnia 2023 r.;
  • wkład własny: nie jest wymagany;
  • o dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa społeczne (PS) lub podmioty ekonomii społecznej, które przekształcą się w PS do 01.09.2023 r.

 

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił również infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.

 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Program,%E2%80%9EPrzedsiebiorstwo,Spoleczne,+%E2%80%9D,na,lata,2023-2025,4352.html 

 

Ministerstwo zaprasza na spotkanie informacje dotyczące naboru wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20.06.2023 roku o godz. 9.00. Spotkanie będzie realizowane w formie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z adresem e-mail, na który zostanie przesłany Państwu link do spotkania, należy przesyłać na adres: ppluss@mrips.gov.pl do dnia 19.06.2023 r. (poniedziałek) do godziny 12.00 w tytule wiadomości wpisując „Zgłoszenie na spotkanie 20.06.br.”

 

Zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich