Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Złóż wniosek na mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA VI/2023 - termin naboru do 10.08.2023

Ogłosiliśmy nabór dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, przede wszystkim z terenu działania OWES TŁOK 2, zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Dopuszcza się możliwość wsparcia grup nieformalnych/organizacji pozarządowych spoza subregionu, na którym działa OWES TŁOK 2 poprzez objęcie wsparciem osób/podmiotów z innego, niż wskazany w regulaminie obszar na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Nabór trwa od 01.06.2023r. do 26.06.2023r. 

Możliwość realizacji od 01.07.2023r. do 30.09.2023r.

Grupy nieformalne zainteresowane założeniem stowarzyszenia lub fundacji w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł.

 
 

 

Nasi edukatorzy konsultują wnioski.

Email: biuro@owies.eu

Więcej informacji na stronie: https://owies.eu/567/mikrogranty

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich