Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

KPO dla PES - drugi nabór wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu "Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej" na lata 2022-2025 (nabór nr 2)

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił drugi nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej" na lata 2022–2025.

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:

Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.

Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.

Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację wsparcia w ramach niniejszego naboru wniosków (Nabór nr 2).

Na realizację wsparcia finansowego w niniejszym naborze wniosków (Nabór nr 2) Minister przeznaczył łącznie kwotę 103 180 853,32 zł (słownie: sto trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dwa grosze). Minister może zdecydować o zwiększeniu ww. kwoty środków w ramach naboru wniosków.

Kolejne nabory wniosków w będą ogłaszane w zależności od dostępnych środków finansowych na realizację Programu.

Termin i miejsce składania wniosków        
Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27 czerwca 2023 r. do 17 lipca 2023 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich