Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

PUP w Grudziądzu zaprasza bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu informuje, iż realizacja projektu pn.: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Grudziądzu (I)” w ramach programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 uległa wydłużeniu do dnia 31.12.2024r.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2024 r. na obszarze Grudziądza i powiatu grudziądzkiego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu jako osoby bezrobotne w szczególności do:

kobiet

osób długotrwale bezrobotnych

osób z niepełnosprawnościami

osób młodych w wieku 18-29 lat

osób powyżej 50 roku życia

osób o niskich kwalifikacjach

OFEROWANE WSPARCIE W PROJEKCIE:

- instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy  w zakresie określenia ścieżki zawodowej, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym

- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe

- pośrednictwo pracy

-  staże

szkolenia zawodowe i specjalistyczne

bony szkoleniowe

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

- refundacja kosztów doposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2024 r..

INFORMACJE:

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy:

-na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądz: https://grudziadz.praca.gov.pl/

- Facebook: https://www.facebook.com/pupgrudziadz

oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22:

 

DOTACJE: pokój 210,           (0-56) 64-38-408, (0-56) 64-38-462

DOPOSAŻENIA: pokój 207  (0-56) 64-38-431, (0-56) 64-38-423

SZKOLENIA:  pokój 203       (0-56) 64-38-424, (0-56) 64-38-467

STAŻE: pokój 102                 (0-56) 64-38-476

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich