Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Jak złożyć roczne sprawozdanie PS

Do kiedy należy złożyć coroczne sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznego?

Zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej PS ma obowiązek złożenia sprawozdania do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. Za złożenie sprawozdania uznaje się przesłanie wypełnionego formularza do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

UWAGA! Sprawozdanie składa się elektronicznie poprzez CAS (Centralną Aplikację Statystyczną).

Jak się składa sprawozdanie?

  • Właściwy wojewoda akceptuje złożone wnioski rejestracyjne w CAS, nadając tym samym uprawnienia nowym jednostkom.
  • Sprawozdanie roczne PS w CAS dostępne jest w dziale „sprawozdania resortowe”.
  • Składając pierwsze sprawozdanie należy brać pod uwagę okres funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego od momentu nadania statusu do końca roku, za który składane jest sprawozdanie, nawet jeśli okres ten wynosi kilka dni.

Na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępna jest szczegółowa instrukcja, jak wypełniać sprawozdanie. Instrukcję znajdziecie tutaj: Sprawozdawczość PS

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich