Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór biznesplanów nr I/2024

Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne.

 

 

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne tworzące przedsiębiorstwo społeczne, podmioty ekonomii społecznej przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne, które  biorą udział w ścieżce PS w  projekcie OWES TŁOK 3 oraz istniejące  przedsiębiorstwa zgodnie z regulaminem rekrutacji. Środki przeznaczone na nabór: 1 463 467,00.zł.

 

Czas trwania naboru: 19.03.2024r.- 15.04.2024r.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w zakładce wsparcie finansowe

https://owies.eu/893/nabor-biznesplanow-nr-i2024

 

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich