Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Fundacja Nieidealni

Fundacja Nieidealni została założona w 2022 r. w Golubiu-Dobrzyniu przez trzech fizjoterapeutów oraz jedną osobę poruszającą się na co dzień na wózku.

Organizacja jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

- Naszą filozofię opieramy na międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 roku. Sposób myślenia w niej zaproponowany jest podstawą wszystkich nowoczesnych terapii i  stanowi fundament procesu rehabilitacji. Sami chcemy się skupić przede wszystkim na trzecim, kluczowym poziomie funkcjonowania, czyli uczestnictwie. Właśnie ono generuje największą radość z życia. Chcemy to realizować przez stworzenie przynajmniej jednej sekcji dyscypliny paraolimpijskiej czyli bocci, organizację biwaków ,,bez prądu” na łonie natury oraz w przyszłości spływy kajakowe, na które bralibyśmy osoby które nawet nie umieją same utrzymać pozycji siedzące - opisują misję swojej organizacji jej założyciele.

W 2024 r. fundacja wkroczyła na ścieżkę przedsiębiorstwa społecznego. W jej ramach w Golubiu-Dobrzyniu rozwijana będzie specjalistyczna placówka rehabilitacji (pacjenci przychodzą do placówki, spędzają tam  od 1,5h do 4h i wracają do domu). Usługi ośrodka są kierowane m.in. do dzieci niepełnosprawnych oraz dorosłych osób z problemami neurologicznymi (udary, urazy czaszkowo-mózgowe włącznie z pacjentami w stanie śpiączki, z chorobami neurodegeneracyjnymi itd.), a także noworodków/niemowlaków.

Kluczową cechą funkcjonowania ośrodka ma być kompleksowość opieki – pacjenci zyskują dostęp nie tylko do specjalistycznej terapii, ale także do doradztwa w zakresie uzyskiwania dodatkowych środków np. na sprzęt rehabilitacyjny, informacji o prawach pacjenta i szczególnych prawach osób niepełnosprawnych, pomocy w organizacji wizyt lekarskich oraz turnusów rehabilitacyjnych.

- W sytuacji, kiedy nagle w rodzinie pojawia się jakaś poważna niepełnosprawność jednego z jej członków, doprowadza to do jej poważnej dysfunkcji. Poprzez podjęte działania prócz bezpośredniego wsparcia w postaci fizjoterapii chcielibyśmy wziąć na siebie organizację całego procesu rehabilitacji. W jego skład może zaliczyć również pomoc w organizacji konsultacji specjalistycznych, pomoc w uzyskiwaniu różnych dofinansowań do wyrobów medycznych, pomoc jak zorganizować adaptację mieszkania – opisują swój pomysł na działalność założyciele fundacji.

Na potrzeby rozwijania ww. usług fundacja w ramach dofinansowania OWES stworzyła 3 stanowiska pracy na cały etat. Dwa z tych stanowisk zajęły osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zakres ich obowiązków obejmuje m.in. prowadzenie recepcji, dokumentacji, poradnictwa dla klientów placówki.

Kolejną odnogą działalności przedsiębiorstwa społecznego jest sport (sekcja bocci) oraz organizacja biwaków dla osób niepełnosprawnych.

 

KONTAKT

Fundacja Nieidealni

ul. Szkolna 24/5,
87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 576 016 388

biuro@nieidealni.org

nieidealni.org

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich