Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Skąd pozyskać środki na usługi społeczne - spotkanie online dla PES

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online dla podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi społeczne i działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2024 w godz. 11.00-12.30 za pośrednictwem platformy clickmeeting.

Na spotkaniu omówimy zaplanowane na najbliższy czas konkursy w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, a także inne środki, po które mogą sięgnąć organizacje działające w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością, seniorów itp. – świadczące szeroko pojęte usługi społeczne,

W TYM konkursy:

  • Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku, w tym m.in. placówki wsparcia dziennego (dzienne domy pobytu, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy) oraz wytchnieniowego – NABÓR 08.11.2024 - 19.12.2024
  • 20 Aktywne włączenie społeczne - Aktywna integracja (dla WTZ, ZAZ) – NABÓR 01.10.2024 - 12.11.2024
  • Usługi w mieszkaniach wspomaganych/treningowych – NABÓR 16.09.2024 - 28.10.2024
  • Program Warto być przedsiębiorstwem społecznym – w edycji 2024 przewidziano pulę dofinansowania na rozwój usług społecznych
  • Program PREMIA SPOŁECZNA – skierowany do samorządów, ale istotny również dla NGO – dofinansowanie do usług społecznych, które samorząd obligatoryjnie musi zlecić podmiotom społecznym

REJESTRACJA: Żeby wziąć udział w spotkaniu, zarejestruj się przez formularz dostępny tutaj:  https://osrodektlok120.clickmeeting.com/spotkanie-organizacji-swiadczacych-uslugi-spoleczne/register

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich