Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) od 30 lat realizuje usługi społeczne z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.

 

Organizacja jest stałym i sprawdzonym partnerem samorządu w tym zakresie. Jej główna usługa to prowadzenie  jednego z największych w województwie kujawsko-pomorskim schronisk dla mężczyzn w kryzysie bezdomności. Schronisko znajduje się w Grudziądzu.

 

 

Bezpośrednim odbiorcą usług oferowanych przez TPBA są samorządy. Gminy mają obowiązek zapewnić wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności, Opieka ta musi być świadczona w sposób ciągły. Jest to zadanie własne samorządu, którego ten nie jest w stanie realizować własnymi siłami, gdyż nie dysponuje kadrą ani kompetencjami w tym zakresie – przekazuje więc je zewnętrznemu podmiotowi, który specjalizuje się w tej działalności.

 

Co roku gmina miasto Grudziądz oraz inne gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz sąsiednich województw – łącznie około 25 samorządów – korzysta z oferowanych przez TPBA usług takich jak: usługi udzielania schronienia osobom w kryzysie bezdomności, zapewnienie usług opiekuńczych w tym podstawowej pomocy medycznej osobom w kryzysie bezdomności z problemami zdrowotnymi, a także prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku. Stabilność ww. współpracy zapewnia organizacji ciągłość świadczenia usługi.   

 

- Naszym potencjałem jest wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi. Jako schronisko posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów dofinansowanych zarówno przez Urząd Marszałkowski jak i Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy i Gdańsku, Urząd Miasta Grudziądza, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które realizujemy z powodzeniem od 30 lat. Nasza organizacja uczestniczy także wraz z innymi organizacjami i partnerami społecznymi w wypracowywaniu rozwiązań systemowych na rzecz bezdomności w ścisłej współpracy z przedstawicielami administracji publicznej na szczeblu rządowym i samorządowym. W ostatnich latach zrealizowaliśmy projekty zapewniające zabezpieczenie socjalno-bytowe, wsparcie w wychodzeniu z bezdomności oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych –
wyjaśnia zarząd stowarzyszenia.

 

W marca 2024 TPBA uzyskało od wojewody status przedsiębiorstwa społecznego z tytułu rozwijania usług społecznych. Jako funkcjonujące PS stowarzyszenie skorzystało również ze wsparcia finansowego OWES TŁOK na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. W lipcu 2024 r. zostały utworzone dwa stanowiska opiekuna  w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi oraz bez usług opiekuńczych. Opiekunowie wykonują swoją pracę w systemach zmianowych – dyżurowym w pełnym wymiarze czasu pracy. Dzięki wsparciu finansowemu, w ramach przygotowania miejsc pracy, wyremontowane zostało pomieszczenie przeznaczone do pracy opiekunów, stowarzyszenie zakupiło też sprzęt biurowy, meble.

 

KONTAKT

ul. Parkowa 22/24

86-300 Grudziądz

tpba.gr@wp.pl

tel. 56 6433064

NIP: 8761370393

REGON: 340086188

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich