Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Aktualności

Nabór biznesplanów II/2024

Tłok ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne.

Wyniki naboru biznesplanów I/2024

Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny wniosków o wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (I nabór).

Nabór biznesplanów nr I/2024

Można już składać wnioski o wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

O wsparciu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na Welconomy

„Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego” będzie tematem panelu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXXI edycji Welconomy Forum in Toruń.

Inspiracje

Ospowiedzialne zakupy
Aktywna wieś
Tłok
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich