Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Aktualności

Nabór biznesplanów

OWES TŁOK informuje, iż trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy.

Wyniki naboru biznesplanów OWES TŁOK 2/PS XIV

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami. 

Zakończenie naboru grudniowego do Ścieżki PS

Przedstawiamy wyniki do ścieżki PS

Jesteś pracodawcą? Przeszkol swoich pracowników korzystając z dofinansowania z KFS lub BUR

Wykwafilifowana kadra to podstawa udanych i merytorycznych działań. Zatrudniasz ludzi w ramach organizacji pozarządowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, przedsiębiorstwa społecznego itp.? Skorzystaj z dofinansowania do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub Bazy Usług Rozwojowych. 

Inspiracje

Ospowiedzialne zakupy
Aktywna wieś
Tłok
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich