Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Szkolenia

Szkolenia w OWES TŁOK 2

Szkolenia dla grup inicjatywnych i istniejących przedsiębiorstw społecznych w ramach "Ścieżki Przedsiębiorstwa Społecznego"
 
Tematyka szkoleń dostosowana do potrzeb danej grupy inicjatywnej/przedsiębiorstwa społecznego.
 
Możliwe tematy szkoleń:
  • dot. powołania PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form 
  • dot. prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES) 
  • dot. zarządzania organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi 
  • dot. aspektów prawnych, finansowych, rachunkowych działalności w sferze ekonomii społecznej 
  • dot. tworzenia biznesplanów oraz marketingu (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.) 
  • dot. zakładania i prowadzenia PES o charakterze reintegracyjnym
  • dot. umiejętności społecznych (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 

Więcej na temat Ścieżki PS czytaj: https://owies.eu/423/sciezka-ps


Szkoła Ekonomii Społecznej

Działasz we władzach statutowych organizacji pozarządowej, Koła Gospodyń Wiejskich, podmiotu ekonomii społecznej? Jesteś liderem społecznym i chcesz wzmocnić swoje kompetencje w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej?

Szkoła Ekonomii Społecznej jest dla Ciebie!

To cykl szkoleń dostosowanych do potrzeb uczestników np. z zakresu pozyskiwania środków, formalnych aspektów funkcjonowania podmiotów sektora obywatelskiego, wystąpień publicznych, ofertowania, public relations.

Dzięki udziałowi w SES zyskasz nowe kontakty, pole do wymiany doświadczeń i pomysłów z innymi lokalnymi liderami, a także podniesiesz swoją wiedzę i kompetencje.

Terminy SES będą na bieżąco publikowane na stronie www.owies.eu

 

Zadzwoń lub napisz: biuro@owies.eu, tel. 500 127 355

 


Szkolenia dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych:

 
  • Reprezentujesz organizację pozarządową, która chce się rozwijać i potrzebuje szkolenia? Zbierz grupę członków, pracowników, wolontariuszy chętnych do udziału w szkoleniu i zgłoś się do OWES TŁOK. Oferujemy bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla stowarzyszeń i fundacji.
  • Wraz z grupą osób myślisz o założeniu nowej organizacji pozarządowej - stowarzyszenia lub fundacji - albo spółdzielni socjalnej? OWES TŁOK wspiera również grupy inicjatywne i osoby fizyczne, które chcą rozpocząć działalność w obszarze trzeciego sektora i ekonomii społecznej 

 

Zadzwoń lub napisz: biuro@owies.eu, tel. 500 127 355

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

pdfRegulamin_rekrutacji_-_OWES_TLOK_2-_obowiazuje_do_1.04.2022.pdf
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich