Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Szkolenia

Szkolenia w owes tłok

Szkolenia dla grup inicjatywnych i istniejących przedsiębiorstw społecznych w ramach "Ścieżki Przedsiębiorstwa Społecznego":
 
  • dot. powołania PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form - PROWADZĄCY: NGO and Business Service

 

  • dot. prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES) - PROWADZĄCA Ewa Kwiesielewicz-Szyszka

 

  • dot. zarządzania organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi - PROWADZĄCA Karolina Cyran-Juraszek

 

  • dot. aspektów prawnych, finansowych, rachunkowych działalności w sferze ekonomii społecznej - PROWADZĄCY: NGO and Business Service

 

  • dot. tworzenia biznesplanów oraz marketingu (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.) - PROWADZĄCY Marcin Nowakowski

 

  • dot. zakładania i prowadzenia PES o charakterze reintegracyjnym - PROWADZĄCA Małgorzata Kowalska

 

  • dot. umiejętności społecznych (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - PROWADZĄCA Małgosia Kowalska

 

Więcej na temat Ścieżki PS czytaj tutaj

-------------------------------------------------------------------
Szkolenia dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych:
 
  • Reprezentujesz organizację pozarządową, która chce się rozwijać i potrzebuje szkolenia? Zbierz grupę członków, pracowników, wolontariuszy chętnych do udziału w szkoleniu i zgłoś się do OWES TŁOK. Oferujemy bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla stowarzyszeń i fundacji.

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy "Pakiet na dobry start - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla NGO"

 

  • Wraz z grupą osób myślisz o założaniu nowej organizacji pozarządowej - stowarzyszenia lub fundacji - albo spółdzielni socjalnej? OWES TŁOK wspiera również grupy inicjatywne i osoby fizyczne, które chcą rozpocząć działalność w obszarze trzeciego sektora i ekonomii społecznej 

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej/grupy osób fizycznych

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres OWES TŁOK: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń lub w wersji elektronicznej na biuro@owies.eu 

pdfRegulamin_rekrutacji_-_OWES_TLOK_2.pdf
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich