Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Ścieżka PS

Myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS), czyli np. w organizacji pozarządowej, spółce non profit, spółdzielni socjalnej?

Zgłoś swój pomysł na społeczny biznes do organizowanej przez OWES TŁOK 2 "Ścieżki PS".

Skorzystaj z dotacji i wsparcia merytorycznego OWES TŁOK 2. Pozyskaj nawet do 240 tys. zł bezzwrotnego wsparcia oraz comiesięczne wsparcie pomostowe.

Do udziału w tzw. Ścieżce PS zapraszamy osoby oraz podmioty, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu. Nowoutworzone przedsiębiorstwa społeczne (założone w ramach projektu) mogą dodatkowo ubiegać się o wsparcie pomostowe.

Więcej o wsparciu finansowym (wysokość dotacji, katalog kosztów możliwych do sfinansowania) dowiesz się tutaj klik

 

pdfRegulamin_rekrutacji_-_OWES_TLOK_2.pdf
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich