Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Ścieżka PS

Trwa ciągły nabór do ścieżki PS

Myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS), czyli np. w organizacji pozarządowej (stowarzyszeniu, fundacji), spółce non profit, spółdzielni socjalnej?

Zgłoś swój pomysł na społeczny biznes do organizowanej przez OWES TŁOK 3 "Ścieżki PS".

Skorzystaj z dotacji i wsparcia merytorycznego OWES TŁOK 3. 

Pozyskaj nawet do 636 290 zł w ramach bezzwrotnego wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. 

Do udziału w tzw. Ścieżce PS zapraszamy osoby oraz podmioty, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu.

Nowoutworzone przedsiębiorstwa społeczne (założone w ramach projektu) mogą dodatkowo ubiegać się o wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy przez 12 miesięcy. 

Wysokość wsparcia finansowego

  • stawka jednostkowa na utworzenie jednego miejsca pracy na pełen etat - 31 229,00 zł
  • stawka jednostkowa na utrzymanie jednego miejsca pracy w PS przez 12 mies. na pełny etat - 32 400,00 zł 

OWES może przekazać jednemu podmiotowi maksymalnie 10 stawek jednostkowych na 10 miejsc pracy. 

Więcej o wsparciu finansowym (wysokość wsparcia finansowego, katalog kosztów możliwych do sfinansowania, regulamin itp.) dowiesz się w zakładce Wsparcie finansowe

Dokumentacja niezbędna do rekrutacji do projektu celem przystąpienia do Ścieżki PS i rozpoczęcia procesu ubiegania się o wsparcie finansowe znajduje się pod logami, na dole strony.

 

 

 

 

pdfRegulamin_rekrutacji_-_OWES_TLOK_3-_obowiazuje_od_2.01.2024.pdf
pdfzal_1_a_Deklaracja_Ost_Beneficjenta_OWES_TLOK_3_-_OSOBA_FIZ..pdf
pdfzal_1_b_Deklaracja_Ost_Beneficjenta_OWES_TLOK_3_-_PODMIOT.pdf
doczal_2_a_OWES_3_Formularz_Rekrutacyjny_PS_osob_fizycznych_TLOK.doc
doczal_2_b_OWES_3_Formularz_Rekrutacyjny_PS_sklada_PES__TLOK.doc
pdfzal_3_a_Umowa_szkol_dorad_BEZ_de_min_OWES_TLOK_3.pdf
pdfzal_3_b_UMOWA_SZKOL_DORAD_de_min_OWES_TLOK_3.pdf
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich