Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Ścieżka PS

Trwa ciągły nabór do ścieżki PS.

 

Myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS), czyli np. w organizacji pozarządowej (stowarzyszeniu, fundacji), spółce non profit, spółdzielni socjalnej?

Zgłoś swój pomysł na społeczny biznes do organizowanej przez OWES TŁOK 2 "Ścieżki PS".

Skorzystaj z dotacji i wsparcia merytorycznego OWES TŁOK 2. Pozyskaj nawet do 240 tys. zł bezzwrotnego wsparcia oraz comiesięczne wsparcie pomostowe.

Do udziału w tzw. Ścieżce PS zapraszamy osoby oraz podmioty, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu. Nowoutworzone przedsiębiorstwa społeczne (założone w ramach projektu) mogą dodatkowo ubiegać się o wsparcie pomostowe.

Więcej o wsparciu finansowym (wysokość dotacji, katalog kosztów możliwych do sfinansowania) dowiesz się tutaj klik

 

Osoby, które mogą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne (PS) w 50% powinny stanowić:

- Osoby bezrobotne

- Osoby niepełnosprawne

- Osoby ubogie pracujące

 

Jak złożyć wniosek w czasie stanu epidemiologicznego do ścieżki PS?

Należy przesłać podpisany formularz rekrutacyjny wraz z wypełnionymi i podpisanymi Deklaracjami BO (dla osób, które maja być zatrudnione) w pliku zip zabezpieczonym  hasłem, po które zadzwoni pracownik biura z numeru 500 127 355.

 

W jaki sposób złożyć wniosek jeśli wniosek powinna podpisać więcej niż 1 osoba? 

Stoimy na stanowisku, aby osoby uprawnione do podpisania wniosku nie spotykały się, dlatego wniosek należy złożyć w następujący sposób.

Kolejna osoba, upoważniona do podpisania wniosku powinna napisać oświadczenie o treści:

 

"Ja, niżej podpisany .......

Znam i akceptuję treść formularza rekrutacyjnego do Ścieżki PS, jak również treść regulaminu.

Potwierdzam, że wnioskowana kwota wniosku to .... zł, 

Oświadczam, że nie mam możliwości podpisania wniosku z uwagi na trwającą pandemię.”

Podpis.

 

Następnie powinna zrobić skan/zdjęcie temu oświadczeniu i wysłać skan/zdjęcie na mail biuro@owies.eu 

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

pdfRegulamin_rekrutacji_-_OWES_TLOK_2-_obowiazuje_od_1.07.2023.pdf
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich