Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Środki na uruchomienie usług społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na spotkanie dla przedsiębiorstw społecznych, które realizują bądź planują realizację usług społecznych dla osób niesamodzielnych i ich rodzin.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2020 r., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, które poprowadzi ekspert  Jarosław Wypyszyński. Spotkanie odbędzie się o godz. 9.00 i potrwa ok. 1-1,5 godziny.

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych przetestowane zostaną cztery modele przedsiębiorstw społecznych realizujących usługi społeczne dla osób niesamodzielnych (osób z niepełnosprawnościami, osób starszych) i ich rodzin:

  • model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze opieki
  • model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze opieki wytchnieniowej
  • model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze rehabilitacji
  • model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze opieki przedszkolnej.

W ramach przedsięwzięcia przedsiębiorstwa społeczne, współpracujące z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie merytoryczne i środki finansowe na uruchomienie nowych usług użyteczności publicznej. Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych pokrywa koszty rocznego testowania danego modelu w społeczności lokalnej w wysokości do 120 tys. zł.

Zainteresowane podmioty udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie do dnia 26.02.2020 r. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9VckAuSowlvdjw398vBgWKaCoKdUzmG99ZjOG9lzysD2g/viewform
Osoba do kontaktu w sprawie spotkania: Anna Nowicka a.nowicka@rops.torun.pl,
tel. 571 293 185. 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich