Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Podmioty ekonomii społecznej pomagają w walce ze skutkami COVID

Catering dla personelu domów pomocy społecznej i mieszkanek schroniska dla bezdomnych kobiet, wyżywienie i maseczki dla niepełnoprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, antybakteryjne mydło i soki wzmacniające odporność – to przykłady produktów i usług, które podmioty ekonomii społecznej dostarczają do instytucji w potrzebie z powodu koronawirusa.

Fot. Usługa cateringowa spółki non profit Victus i Centrum POMOST z Grudziądza trafiła do personelu świeckiego DPS-u, który zamknął się ze swoim podopiecznymi z powodu zagrożenia koronawirusem

Od ponad dwóch miesięcy dwa podmioty ekonomii społecznej z Grudziądza i Łasina - spółka Victus i Centrum Ekonomii Społecznej POMOST - dowożą codziennie catering dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Świeciu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a Paulo. Zakonnice, które tu pracują, zdecydowały się zamknąć z podopiecznymi w DPS-ie aż nie opadnie fala epidemiczna. W tej sytuacji potrzebny był dowóz posiłków zarówno dla nich, jak i dla przebywających tu czterdziestu wymagających całodobowej opieki osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Zajął się tym OWES TŁOK, który po przeprowadzonym rozeznaniu rynku zaproponował realizację zlecenia spółce non profit Victus z Łasina w powiecie grudziądzkim i Grudziądzkiemu Centrum Ekonomii Społecznej Pomost z Grudziądza. Oba podmioty ekonomii społecznej były w trudnej sytuacji finansowej z powodu koronawirusa i groziła im likwidacja miejsc pracy dla pracujących w nich osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki wsparciu POMOST i Victus zyskały nowe zlecenie, a DPS – bezpłatny catering.

- Bez tego wsparcia poświęcenie ludzi, którzy pracują przy osobach chorych w czasie epidemii byłoby niedocenione. Zostali oni zauważeni i chociaż w ten sposób można im podziękować, dbając o ich siły poprzez odpowiednie wyżywienie – mówi siostra Aleksandra Lisiak ze świeckiego DPS-u.

Podobny mechanizm wsparcia zadziałał w przypadku cateringu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą, schroniska dla bezdomnych kobiet w Grudziądzu, warsztatów terapii zajęciowej w Łasinie, Brodnicy i Grucie. W ramach programu do instytucji potrzebujących pomocy trafiły też takie produkty PES jak maseczki szyte przez Fundację Zielona Dolina, mydło antybakteryjne z Mydlarskiej Wioski czy wzmacniające odporność soki z Krainy Skrwy – Manufaktury Zdrowia.Trafiły one m.in. do WTZ Wąbrzeźno, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej we Wielgiem, Powiatowego ŚDS w Golubiu-Dobrzyniu, WTZ w Kowalewie Pomorskim.

Dla instytucji korzystających z programu jest to duża pomoc.

- W czasie COVID-19 nasze mieszkanki mają ograniczone wyjścia z ośrodka – mówi  Krystyna Retz, pracownik schroniska dla bezdomnych kobiet. – Nasze mieszkanki to grupa szczególnie zagrożona ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenia odporności. W trosce o ich bezpieczeństwo i zdrowie dalej obowiązują ograniczenia. Dlatego przyznanie podstawowych posiłków dla naszego schroniska i jego mieszkanek to bardzo potrzebna usługa.

Instytucje, które korzystają z usług PES, są zadowolone z ich jakości i polecają je innym klientom.

- Posiłki dostarczane są na czas, przygotowane są ze świeżych produktów, są smaczne, dobrze doprawione, podawane w pojemnikach jednorazowych według wcześniejszych ustaleń – zachwala Katarzyna Pyszora, kierownik WTZ w Łasinie.

Usługi i produkty są dostarczane w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W maju marszałek uruchomił program, który ma pomóc przedsiębiorstwom społecznym, a jednocześnie stanowić wsparcie dla domów pomocy społecznej, zakładów aktywności zawodowej, dziennych ośrodków opieki i innych instytucji w potrzebie z powodu koronawirusa.

W sytuacji recesji gospodarczej związanej z epidemią Covid-19, podmioty ekonomii społecznej, podobnie jak komercyjne przedsiębiorstwa, stanęły wobec wielu trudności. W ramach pakietu antykryzysowego część funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego przekierowano na zakup od PES produktów i usług, które następnie są bezpłatnie przekazywane instytucjom takim jak WTZ-y, DPS-y, schroniska dla bezdomnych itp. Wartością dodaną jest budowa sieci powiązań, dzięki którym przedsiębiorstwa społeczne zyskują lojalnych odbiorców usług i produktów, a domy pomocy społecznej i inne ośrodki społecznego wsparcia - solidnych dostawców.  

W program jest zaangażowany ROPS oraz OWES TŁOK. To OWES dysponuje pieniędzmi, za które kupowane są usługi i produkty od podmiotów ekonomii społecznej. ROPS koordynuje i pośredniczy w zbieraniu zapotrzebowania na usługi i produkty służące w walce z COVID od instytucji pomocy społecznej.  Domy pomocy społecznej, zakłady aktywności zawodowej, dzienne ośrodki opieki i inne tego typu placówki opiekuńcze zgłaszają do ROPS swoje potrzeby związane z prowadzeniem działalności w warunkach epidemii. Chodzi na przykład o maski dla personelu lub podopiecznych czy catering dla pracowników, którzy zdecydują się wydłużyć czas pracy lub zamieszkać z podopiecznymi w ośrodku tak długo, jak będzie to konieczne. Następnie wkracza do akcji OWES TŁOK, który znajduje odpowiedni podmiot ekonomii społecznej, który najlepiej wykona dane zlecenie. To OWES płaci PES za usługę lub produkt. Dom pomocy społecznej czy inna instytucja w potrzebie otrzymuje je bezpłatnie.  

Wart 740 milionów złotych samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich