Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Startujemy z nowym wsparciem w ramach OWES TŁOK 3

Projekt OWES TŁOK 3 ma na celu rozwój i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej zgodnie z założeniami KPRES oraz ustawą z 5.08.22 r. o ES na terenie subregionu 3 (województwo kujawsko-pomorskie - gminy z powiatów brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, rypiński, wąbrzeski, świecki) w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026

 

Projekt jest skierowany bezpośrednio do następujących grup odbiorców z terenu subregionu 3.

• osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;

• podmioty, o których mowa w art. 4, ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;

• podmioty ekonomii społecznej (PES);

• pracownicy i wolontariusze PES (dotyczy także członków tych podmiotów).

 

W ramach projektu realizowane będą działania obejmujące:

  • tworzenie nowych PES oraz wsparcie procesu rozwoju i ekonomizacji PES;
  • tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społ. powiązane z usługami towarzyszącymi, wskazanymi w art. 29 ustawy z 5.08.22 r. o ES;
  • realizację indyw. planów reintegracyjnych dla pracowników PS zagrożonych wykluczeniem społ.;
  • usługi rozwojowe dla PS, w tym we współpracy z BUR.

 

Zapraszamy do zapoznania się z  regulaminem rekrutacji - dostępnym w Zasady rekrutacji

 

                      

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich