Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Stwórz miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS), czyli np. w organizacji pozarządowej, spółce non profit, spółdzielni socjalnej?

Zgłoś swój pomysł na społeczny biznes do organizowanej przez OWES TŁOK "Ścieżki PS". Skorzystaj z dotacji i wsparcia merytorycznego OWES TŁOK. Pozyskaj nawet do 120 tys. zł bezzwrotnego wsparcia oraz comiesięczne wsparcie pomostowe.

 

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia:

  • Doradztwa prawnego, finansowego, marketingowego, osobowego i biznesowego, które pomoże Ci utworzyć miejsce pracy, w tym przygotować biznesplan dla przedsiębiorstwa społecznego
  • Szkoleń, które przygotują Cię do funkcjonowania w przedsiębiorstwie społecznym
  • Szkoleń zawodowych 
  • Bezzwrotnego dofinansowania na rozruch miejsca pracy (do 24.000 zł)
  • Wsparcia pomostowego finansowego, które ułatwi Ci funkcjonowanie w pierwszych miesiącach działania nowo powstałego przedsiębiorstwa społecznego
  • Indywidualnego doradcy, który będzie wspierał rozwój przedsiębiorstwa społecznego, dopasowując wsparcie do potrzeb PS

 

Przedsiębiorstwa społeczne mogą utworzyć zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne. Można również utworzyć miejsce pracy w już istniejącym podmiocie ekonomii społecznej.

Więcej w zakładce Oferta - Ścieżka PS i Dotacje

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich