Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Co robimy

OFERTA OWES TŁOK 2

Od października 2019 prowadzimy działania w ramach projektu OWES TŁOK 2 – kontynuacji OWES TŁOK. Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy i z jakiego rodzaju bezpłatnej pomocy możecie u nas korzystać do czerwca 2023 roku.

 

W ramach OWES TŁOK 2 pomagamy w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych, wspieramy te już istniejące, a także pomagamy organizacjom pozarządowym w różnicowaniu źródeł finansowania m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu działalności odpłatnej.

 

Działania te prowadzimy w powiatach:

 • brodnickim,
 • golubsko-dobrzyńskim,
 • grudziądzkim i w m. Grudziądzu,
 • rypińskim,
 • wąbrzeskim,
 • świeckim.

 

Co oferujemy?

Dla początkujących organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych,

 • Mikrogranty do 5000 zł, które można przeznaczyć na m.in. na działania przygotowujące organizacje pozarządowe do ekonomizacji (np. prowadzenia odpłatnej działalności statutowej lub działalności gospodarczej) - w tym szkolenia dla kadry, działania służące testowaniu produktu/usługi)
 • Szkoła Ekonomii Społecznej – cykl szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych
 • Spotkania animacyjne/edukacyjne – z przedstawicielami NGO, samorządu, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, liderami/kami lokalnymi, grupami inicjatywnymi
 • Wizyty studyjne przedstawiające dobre praktyki podmiotów ekonomii społecznej

 

Dla organizacji pozarządowych ekonomizujących swoją działalność, spółek non profit, spółdzielni socjalnych (przedsiębiorstw społecznych)

 • Wizyty studyjne w siedzibach przedsiębiorstw społecznych i firm komercyjnych
 • Vouchery służące wzmocnieniu kompetencji biznesowych np. udział w targach, szkoleniach branżowych
 • Dotacje na utworzenie miejsc pracy oraz wsparcie pomostowe i kursy/szkolenia zawodowe dla zatrudnianych osób

 

Wysokość dotacji: 24 tys. na utworzenie jednego miejsca pracy.

OWES może przekazać jednemu podmiotowi maks. 10 dotacji na 10 miejsc pracy – łącznie 240 000 zł.

 

Dotacje są przekazywane na tworzenie miejsc pracy w stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach, spółkach non profit między innymi dla:

- osób niepełnosprawnych,

- osób bezrobotnych,

- osób ubogich pracujących,

- osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej.

Zapraszamy do kontaktu!

Więcej na: https://owies.eu/468/dotacje-2

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich