Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Dotacje

OWES TŁOK przyznaje dotacje na tworzenie miejsc pracyprzedsiębiorstwach społecznych - organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego na stworzenie jednego miejsca pracy wynosi 24 000,00 zł

Jeden podmiot może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 240 000,00 zł - wsparcie może być więc przyznane na maksymalnie 10 nowoutworzonych miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie społecznym.

Wsparcie jest jednorazowe, bezzwrotne i przeznaczone na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach PS.

Oprócz wsparcia finansowego na stworzenie miejsca pracy (które można przeznaczyć na wyposażenie, przygotowanie stanowiska, zakup sprzętu, remont i adaptację pomieszczeń, środki transportu itp. – w zależności od zapisów w biznesplanie), nowoutworzone przedsiębiorstwa społeczne mogą również wnioskować o tzw. wsparcie pomostowe.

Wysokość wsparcia pomostowego:

 • do 2250 zł na osobę miesięcznie – przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania miejsca pracy
 • możliwość przedłużenia wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy – 1750 zł na osobę co miesiąc

W ramach wsparcia pomostowego można finansować takie koszty jak:

 • Koszty ZUS
 • Wynagrodzenie pracowników
 • Opłaty za czynsz lub za wynajem/dzierżawę pomieszczeń,
 • Koszty eksploatacji pomieszczeń np. opłata za energię, ogrzewanie, wodę, ścieki
 • Koszty opłat telekomunikacyjnych:
 • Koszty związane z ubezpieczeniem:
 • Koszty drobnych materiałów biurowych.
 • Koszty usług księgowych, kserograficznych
 • koszty obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń bhp, zakupu odzieży ochronnej i obuwia roboczego
 • Koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (paliwo, przegląd, drobne naprawy).

 

Zgodnie z zapisami umów o udzielenie dotacji oraz wsparcia pomostowego, jako dodatkowe zabezpieczenie obok weksla, wymagane jest poręczenie z Funduszu poręczeń.

Więcej informacji: https://owies.eu/586/poreczenia-z-funduszu-poreczen

 

Zapraszamy do kontaktu osoby z pow. brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, m. Grudziądz, rypińskiego, wąbrzeskiego, świeckiego.

Osoby uprawnione do dotacji m.in.: 

- Osoby bezrobotne

- Osoby niepełnosprawne

- Osoby ubogie pracujące

 

Napisz lub zadzwoń: biuro@owies.eu, tel. 500 127 355

 

Więcej informacji na temat naboru biznesplanów oraz potrzebne dokumenty: https://owies.eu/395/nabor-biznesplanow

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich