Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Spółka non profit – co to jest i jak ją założyć

Spółka z o.o. non profit funkcjonuje tak jak spółka z o.o.: regulacje prawne, rejestracja są te same. Inne są natomiast cele oraz zasady zarządzania zyskiem, zapisane na poziomie umowy spółki.

Może ją założyć zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna np. organizacja pozarządowa. NGO mogą sobie w ten sposób zagwarantować stałe źródło finansowania celów statutowych. 

Przykłady spółek non profit, które powstały przy wsparciu OWES TŁOK, pokazują, jak różnorodne usługi można rozwijać w ramach tej formy prawnej:

SPÓŁKA NON PROFIT JAKO PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ

Prawo samo w sobie nie mówi nic o funkcji non-profit spółek. Jest to dobrowolny zapis, który pojawia się w umowie spółki. Zapisy te dotyczą np.:

 • przeznaczania zysku na cele społeczne
 • zakazu podziału zysku między członków, udziałowców, pracowników

Spółka taka może też uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego.

Staje się PS kiedy:

 • jest non profit i ma odpowiednie zapisy w umowie spółki,
 • zatrudnia minimum 3 osoby na min. pół etatu,
 • pełni funkcję reintegracyjną lub świadczy usługi społeczne,
 • posiada organ konsultacyjno-doradczy - w przypadku spółki jest nim komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Przy takiej konstrukcji spółce przysługują dotacje OWES na tworzenie miejsc pracy: https://owies.eu/468/dotacje-2

Więcej o statusie przedsiębiorstwa społecznego przeczytacie tutaj: https://owies.eu/414/co-to-jest-przedsiebiorstwo-spoleczne

KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ

Spółkę może założyć osoba fizyczna lub osoba prawna – także fundacje i stowarzyszenia.

UWAGA! Jeśli NGO zakłada spółkę, to majątek z działalności statutowej nie może być przekazany na wkład spółki. Mogą to być na to na przykład pieniądze z działalności gospodarczej lub dotacja celowa.

Jeśli jedynym udziałowcem jest stowarzyszenie - zysk spółki nie będzie opodatkowany, pod warunkiem, że przechodzi na działalność stowarzyszenia realizującego cele PP. Zysk spółki, której jedynym udziałowcem jest fundacja, będzie opodatkowany.

Kapitał założycielski w przypadku spółki wynosi minimum 5 tysięcy zł. w formie środków finansowych lub aportu.

UMOWA SPÓŁKI

To najważniejszy dokument spółki sporządzany w formie aktu notarialnego.

Zawiera takie informacje jak:

 • akt zawiązania spółki –  kto ją zakłada i jaki zarząd powołuje
 • postanowienia ogólne – dotyczące nazwy, siedziby, celów spółki, formy prawnej, sposobu i obszaru działania
 • przedmiot działalności – PKD
 • kapitał zakładowy - kwota, informacja o udziałach i o tym, kto je obejmuje
 • władze spółki - opis ich działania i roli

STRUKTURA SPÓŁKI

W spółce non profit powinny się znaleźć następujące organy:

 • zgromadzenie wspólników (decyduje, powołuje zarząd, przyjmuje sprawozdanie roczne, udziela absolutorium )
 • zarząd (powołany do reprezentacji, prowadzi bieżące sprawy)
 • inne ciała: konsultacyjno-doradcze lub wewnętrznie kontrolujące; na przykład jeśli spółka ma działać jako przedsiębiorstwo społeczne, powinna mieć w swoich strukturach ciało konsultacyjno-doradcze w formie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (odpowiedni zapis w umowie spółki)

JAK ZAREJESTROWAĆ SPÓŁKĘ

Rejestracja spółki obejmuje następujące etapy:

 • sporządzenie umowy spółki - jako aktu notarialnego
 • wypełnienie dokumentów do KRS
 • opłata w KRS
 • rejestracja i oczekiwanie na wpis

 

Jesteś zainteresowany  - jako organizacja pozarządowa lub osoba fizyczna – założeniem spółki non profit? Skontaktuj się z OWES TŁOK 3:

tel. 500 127 355

biuro@owies.eu

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich